Label: Treadmill of production

Rothbard dan Treadmill of Production

Artikel Dasar Libertarianisme kali ini diambil dari tulisan Baker Elkins di mises.org.* Dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan treadmill of production menjadi lazim terdengar dalam...